Magyar-angol szótár Angol-magyar szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Olasz szótár

Latin szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magyar szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Legutóbbi keresések

finoml rző megszázadol �lek megszárítja fetrengés. kellemetlen körülmény hidvám. megszáraszthatatlan valamit hangosan kilt. megszáradt lekopogom átalános emberi érzés megszelídít megszelidít, fékez, -zaboláz segedelem nő, idomító (nő). Horatius barátja közvetít� megköti megkörmöl megkoszorúz les vashegyben vgződő bot megkisérli erejét; holgyoml. reszketst otven megjő Saba id� tartóssága.