Magyar-angol szótár Angol-magyar szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Olasz szótár

Latin szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magyar szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R betűvel kezdődő magyar szavak listája

R betűvel kezdődő latin szavak listájához kattintson ide

r-en kezdődő szókkal való kapcsolatban reá alkalmazható reszelve elvesz római vezetéknevek.
R. Claudius Namatianus reá büntetés, reánk szabadság vár reszelve kisebbít, római.
R. fiutóda reá esett vissza részem- rómaiak
R. lakói. reá esik részemről rómaiak.
R. lakosa. reá gyanakodni; részemről; rómaiasság
R. lakosai reá hajtanak csak. részen Rómán kivül
R. lakosai. reá hivatkozik részén áll Rómán kivül más városhoz tartozó
R. mint reá hordván. részenként Rómának egyik a Tiberisre néző kapuja
R. P. reá jő részenként vesz Rómának egyik városrésze, hol legalább a később korban a mesteremberek és könyvárusok boltjai voltak
R. tribus. reá következik részenként. Rómával átellenben a Tiberis jobb partján az a magaslat
R.-beli reá megy részére jut romba, halomba dönt, hány, vet,
R.-beliek. reá nehezedik. részéről romjai a mai Avenches vagy Wilflisburg mellett
R.-féle reá száll részéről. romjaiból feltámad
reá száll a főhatalom részes romjairól
rá adja magát valamire reá szól részes (tudásban) romlandó
rá adja magát. reá szoritkozik részes kereskedelmi v. pénzüzletekben romlandó.
rá áll reá tanít részes valamiben romlandóság
rá áll. reá veszi magát, hogy azon előnyöknek járjon utána, miket szerénytelenséggel és szemtelenséggel, érhetni el néha részes volt a Coesar elleni összeesküvésben s mint proconsult Ázsiában Dolabella megölte. romlás
rá borul reá veszi, hogy levelet irjon; részes, -nő romlás.
rá érkezem meghallgatni reááll részes, társ, cimbora valamiben, romlása
rá erőszakol reábeszél részes. romlása okozója.
rá esik reád nézve nem kedvező helyen részesít romlásba visz
rá esik a gyanu reád s fejedre esküszöm. részesít valakit valamiben romlásnak siető
rá eszik. reáépít részesítés romlásnak, bomlásnak indult
rá fest. reáhárít részesitő. romlatlan
rá fogott vádakkal reáilleszt részessé lesz romlatlanság
rá hallgat. reájok özönlik részesség romlatlanság.
rá halmoz reáköszöntés; innen részesség valami roszban romlatlanul
rá hintés reám nézve megtisztelő dolog volt részest illető, romlott
rá hintés. reám nézve. részesül romlott bor
rá hull. reám szállnak részesül valakivel, romlott szivű.
rá illik reánk nézve. részesülni romlottan
rá ir. reányom részesülő romlottság
rá ismer. reászáll részesülő módjára. romlottság.
rá következik Reate területe. részesülő, az ige mint melléknév. romok
rá következő reátekint részesülőhöz tartozó. romok, omladékok.
rá következő hat. móddal reátok bizom részesülők, vagy részesülőhöz hasonló igék: romok.
rá következő határozatlan módu igével reávesz részetlen Romulia-féle
rá következvén reávigyáz részibe jut Romulus
rá lehelés rebesgetik részibe juttat Romulus ikertestvére, kit ez megölt.
rá lehell réce részint Romulus rendelte el tiszteletét, mivel a lándzsadobásban tultett volt mindenkin.
rá lép réce- részint = veres Romulus tiszteletére febr. 17-én tartott ünnep.
rá mutat réceféle részint = violaszin Romulustól alapított 12 papból álló testület, melynek tagjai május 15-kén a Róma körüli szántóföldeket bejárták, áldoztak, és az istenektől áldást kértek a határra.
rá nem vonatkozó recehártya. részint a helyre, részint a magatartásra való tekintettel, ugy olyanról, a ki a helyet elfoglalni, védni kivánja, mint olyanról, a ki magát mutogatni akarja róna a Vézer mellett
rá öntve megáztat récéről reszint alsóbb hivatalnokok, részint barátai, kik őt valamely tartományba (provincia) kisérték. roncsalék
rá rak recés részint azon bevezetésképpen szolgáló kivonat azon szókból, melyekkel valamely javaslatot v. indítványt ajánlottak (a tanácsnak). roncsalétól megtakarít,
rá rakás recés szélü részint bevezetésül, ronda vagy buja ember
rá rivall recéz részint férjről, ki nejét megöli, hogy újból megházasodhassék. rongált vagyonviszony
rá rogyik valamire. recseg részint független, más népnek nincs alávetve. ronggyal,
rá rohan. recseg. részint hogy lássa, sikerül-e valami, és miként üt ki rongy
rá ront recsegés részint kedvező rongy ruha.
rá rostál recsegett részint más oklevelen. rongy.
rá rótt recsegő részint mint házaló rongyból
rá rovás recsegő. részint nem rongyból font pokróc, a melyet vizbe mártva tűzoltásra, és várostromnál üszkök és lövegek ellen védül használtak
rá ruház recsegve széttörnek. részint nem kedvező rongyok
rá ruház. redő részint nőről rongyonként
rá sült redős részint összerüen, egy nemzetséghez tartozók rongyos
rá szab redőzött részint pedig rongyos ruha.
rá szabás rég ideje már hogy kérlek. részint pénzügyek rongyos, foszlott, elnyőtt.
rá száradt rég nem használt részint sátorban ülő rongyos.
rá szitál rég szolgáló részint táncosoktól használva rongyosság,
rá szitál v. rostál. rég szolgált katona részint tapasztalás, megismerés végett rongyot illető;
rá szökik régebben részint tetszésnyilvánításra taps közben. ront
rá tapod régebben a consulokat részint törvénykezések és állami köztanácskozások ront.
rá tesz régebben a dictator; részint urbanae rontó
rá teszi a kezét régebben Anxur részint vádlevelen rontott
rá tett szolgálmányból származó. régebben csak katonai parancsnok, később segéd a polgári kormányzásban is részint ― részint vagy szintúgy röpít
rá tett v. rajta észlelt jeggyel ismerhetővé tesz régebben élt részint. . . részint röpítés
rá tevés régebben érdemben szokták volt felülmulni a született nemeseket, mikor hivatalt kerestek részint―részint; röpített
rá tol régebben kétségen kivül déltájban, későbben a mi időszámlálásunk szerint 3 v. 4 órakor délután: reszket röpíthető
rá unt régebben mondták reszketeg röpitni
rá uszit regélés reszketés röpítő erő
rá utasít regélő reszketés. ropog
rá üti. régen reszketést ropogás
rá v. -nak, -nek menni régen a szózatolásnál használt kő, szózatolókő, fehéret használtak, ha valakinek javára, fölmentésére szavaztak, feketét az ellenkező esetben reszketni kezd ropogó
rá- régen ezelőtt. reszketni, mozogni, rázkodni kezd ropogóssá süt.
rá- felönt, -vet, -tesz, -tött régen mult idő. reszkető ropp! valami véletlen, hirtelen és meglepő eseményt vezet be (szotty!).
rá- v. aláterítésre való régen multtal csak akkor mikor a két esemény közt valami időköz van; aligmulttal, mikor állapotról vagy ismét cselekvésről van szó. reszkető mozgás roppant
rá- v. ellenébe fú, régente reszkető. roppant áron
rá- v. felé ragyog regg reszketős hideg roppant kiterjedésü.
rá- v. felöntés reggel reszketős lábu. roppant mélység
ráadás reggel felé reszketősök. roppant mélységbe
ráadásul adott? reggel, reszketővé tevő roppant mennyiség
ráadásul még előhúz reggelhez tartozó reszkettető. roppant nagy
ráadásul valamihez toldott bölcs mondás. reggeli reszketve roppant nagy test
ráadja magát hogy valakit hallgasson reggeli (melyet a rómaiak déltájban ettek). reszketve mozog roppant nagy.
ráadja, rászánja magát valamire reggeli idő részleges. roppant nagyság
rááll reggeli pír részlet. roppant olvasottság
rááll, reggeli, részletekben elárusító roppant sok
rab, ki az adósság leszolgálására van itélve reggelihez való, tartozó részletes roppant szájhős.
rábeszél reggelit eszik részletes előadásra alkalmas roppant volta, sulya a szerencsétlenségnek, haragnak.
rábeszélés. reggeliz részletes kijelöléssel rá bíz roppant.
rábeszélés: reggeliz. részletes levél roppantul
rábeszéléssel elér reggelizés. részletesebben roppantul különbözik
rábeszéléssel, kéréssel, nyakassággal reggelizik. részletesen röptét
rábeszélhetetlenség. reggeliző. részletesen, úgy ― mint különösen, ha már ― akkor bizonnyal, nem csak ― hanem sőt inkább röpülés bizonyos madaraknál, melyek az által jeleket adtak.
rábeszélje régi részletesség röpülés.
rábeszélő régi alapítók részletfizetés roskadozó
rábeszélő (nő). régi állapotában megmarad részrehajlás roskadozott
rábeszélő. régi állapotjába visszatesz részrehajlás. roskadt
rábeszélőnő. régi babona szerint valami roszféle boszorkány, a ki bizonyos időben farkassá válik, és akkor nagyon veszedelmes részrehajlatlan rossz jelentésü
rábeszélve régi épületanyagról részrehajlatlan biró rosszabb
rabilag köteles esküdni. régi és igen használt, kopott részrehajlatlan itélet. rosszabbá tesz
rábír régi hires város délkeleti Franciaországban, ma Marseille. részrehajlatlan, igazságos rosszabbra változtat
rábirja (szorítja) hogy kötelességéhez hű maradjon. régi idő részrehajlatlanság rosszal
rábirt régi időbeli részrehajlatlanul rosszalhatatlan
rábíz régi időbeli. részrehajlatlanul. rosszaló
rábizni (valakire). régi italiai istennője a reggelnek, rendesen így nevezték: részrehajló (tetszeni kivánásból) rosszaságból minden illetlenséget
rábizonyít régi kiadásaiban részrehajló, rosszra fordul
rábizonyítás. régi kikötő város Sardinia szigete déli partján részrehajló. rosszul áll
rábizonyítható. régi kő falak részrehajtása. rosszúl járó ló rázóssága.
rábizonyítják, hogy ugyanazon vágy uralkodik rajta régi népség Bithyniában. részről rosszul.
rábiztam, hogy régi neve a Tiberis folyónak. részről. rost
rabja régi neve Achaiának. részszerint. rost a növényeken és az emberi test részein
rabjává tesz régi neve Aethiopiának. részt juttat; rosta
rabjobbágy régi neve Chios szigetének. részt venni rosta alja
rablás régi neve Cnidos városának Car? részt venni. rosta.
rablás nélkül régi neve Maronea városának Thraciában. részt venni; rostaalja
rablás. régi neve Segesta városának. részt vesz rostál
rablásból élni régi neve Thera szigetének. részt vevés rostál.
rablásra alkalmas régi patriciusi nemzetségnév Rómában, mely eredetét Iulus-tól részt vevő. rostálatlan
rablásvágy régi rabszolga. résztvevő, rostált
rabló régi s csak mint vallásos résztvevő. rostálva rá hint.
rabló csapat főnöke. régi szenny részvény rostálva tisztít
rabló csőcselék. régi szokás részvét rostával merni a vizet
rabló hajó; régi szokás szerint szigoru részvét ébresztésére számított beszédmód rostéllyal elzár.
rabló méh. régi szokásból. részvétel. rostély
rabló módon régi szokásnál fogva így volt kezdve minden felsőbb rendelet v. parancs mintegy szerencsés előjelül részvétet gerjeszteni törekszik rostély v. háló mint elrekesztés
rabló nemzetségből valo régi szokássá vált, hogy részvétlenül rostély, sorompó
rabló v. zsivány módra. régi szólamban részvétre indít rostély.
rabló vezér régi szövetség. részvevő rostélyos
rabló, régi természetit. részvevő, rostélyos kalitkában v. rekeszben hizlalt.
rabló, fosztogató (nő). régi történetre való emlékezésnek megújítása rét. rostélyosan keresztül huz (iratot).
rabló. régi város rete rostélyosan, rostély formára
rablócsapat régi város a Sabinusok földjén rétecske. rostélyosan.
rablócsapat; régi város Campaniában közel a lacus Arvernus-hoz réteg rostélyossá tesz, mintegy rostéllyal beborít, rostélyoz
rablók, zsiványok buvóhelye. régi város déli Hispaniában. rétege rostocska
rablónak régi város Etruriában rétegenként egymás felibe rak. rostos
rablónép a caspiumi tengernél; régi város Felső-Pannoniában a Duna mellett, római municipium, itt és Sabariában (Szombathely) lakott cserésen a felső-pannonia proetor, itt volt téli szállása a római hadnak és állomása a dunai hajóhadnak. Romjait a mai Hainburg és Petronell között ma is rétegenként egymásra rak vagy sorba egymás mellé rak rostrum.
rabnő régi város Joniában. rétegenként felhalmoz rosz
rabnő, ki urasszonyának pénzes v. ékszeres ládácskájára gondot viselt. régi város Latiumban réteges rosz (rongyos) köpenyeg.
rabnői régi város Latiumban (ma Ariccia), hires ligete s temploma volt itt Diánának, kit különböző sajátságos szertartásokkal tiszteltek retek- rosz akarat
rábődül régi város Latiumban. retek. rosz akaratot von magára
rábőg régi város Messéniában, ma Andarossa. retekből való rosz akaratu
rabok régi város Numidiában, ma is Larbusz v. Lorbus. retento. rosz akaratu és ellenséges érzés
rabok. régi városa a Sabinusoknak Rómához közel. retesszel bezár rosz akaratu.
rabol régi volta valaminek retesz rosz akaró
rabolni szerető régi, hajdani, ókori, a jámborság, becsületesség, egyszerüség fogalmával retesz az ajtó mellett, a falba beeresztett kereszt gerenda rosz állapotra jut
rabolt jószág régi, ősi szokás reteszét leveszi rosz bánásmód miatt szenvedni
ráborul régi. réthez tartozó rosz bánásnak kitett
rabságból régibb elnevezés e helyett retteg rosz bélyegü
rabszij régibb formái e szónak: rettegés rosz cselekedet
rabszolga régibb formája e szónak rettegő rosz dolog.
rabszolga értékéből, mely fölszabadításakor mint illeték az államnak esett. régibb hibás olvasás e helyett: rettegve rosz előadással«összeront», «elkínoz».
rabszolga megszólítása urához régibb időben marhában rettenetes rosz előjelek mellett.
rabszolga módjára régibb neve Cimmerium városának. rettenetes dolgok rosz emberek
rabszolga vádlóul lép föl. régibb neve Delos szigetnek. rettenetes dolog. rosz emberről
rabszolga, olyan ki fiugyermeket kisérgetett régibb neve ennek: rettenetes szókat rosz érte-lemben
rabszolga- régibb neve Italia délkeleti részének. rettenetesen rosz értelemben
rabszolga-türelmü. régibb s inkább költői alakja ennek rettenetesen dörgő rosz érzés
rabszolgaápolónő régies rettenetesen elverni rosz érzésü
rabszolgából (rendes felszabadítás útján) lett szabad régiesen rettenetesen szóló rosz és illetlen magaviselet
rabszolgahad. régiesen, régi módon, régen, hajdan. rettenetesen. rosz fából épített vagy rosz szerkezettel épített ház;
rabszolgához tartozó régiesen. rettenetesség rosz fajta ember,
rabszolgához v. szolgához átalán tartozó régiség rettent rosz fát tett a tűzre.
rabszolgai régiség mellett rettenthetetlen rosz fazék.
rabszolgai álruhába öltözött, hogy magát ismerhetetlenné tegye régisége, régi volta valaminek rettenthetetlenség. rosz fekvésü
rabszolgai hódolat régivé és avulttá tevő tényező rettenthetetlenül rosz felfogása
rabszolgai magaviselet régivé tesz rettenthetetlenül. rosz fizető
rabszolgai módon. régóta rettentő rosz fizető.
rabszolgai szolgálatja valamely egyénnek régóta baráti viszonyban állunk rettentő dolgok rosz hangon,
rabszolgai. régóta. rettentő külalak. rosz hangu
rabszolgailag régtől fogva rettentő szer rosz hangzás.
rabszolgailag szolgál. Reichard szerint ellenben romok Verrua mellett, a hol a Dora Baltea a Póba szakad rettentő tárgy rosz hangzással
rabszolgáit rejlik. rettentő. rosz háztartónak, gazdának lenni.
rabszolgája valakinek rejt rettentően rosz helyzet
rabszolgák házassága rejtegető rév rosz hir
rabszolgák okozta rejtek rév-város Etruriában; ma Civita Vecchia. rosz hírbe hoz
rabszolgák számára rejtekhely reves rosz hírbe hozás
rabszolgák számára. rejtekhelyekkel teljes, reves szagot ad rosz hírbe hozni
rabszolgakereskedést űzni rejtekhelyre eldug. revesség rosz hírbe hozó
rabszolgakereskedő rejtély révészről, a ki az evező padról felemelkedett, hogy az evező lapáttal annál jobban dolgozhassék rosz hirbe jön
rabszolgakereskedő. rejtélyek révhely Apuliában, ma Bari. rosz hirbe jőni
rabszolgakereskedői rejtélyes révisten a rómaiaknál (mely a görög Paloemonnak felel meg); a mese szerint az istenné változott Melicertes, Athamas és Ino fia. rosz hírbe kever
rabszolgákká tesz rejtélyes bánásmód, cselekvésmód, eljárás, magaviselet révpart rosz hírbe kevert
rabszolgáló neve a római színköltőknél. rejtélyesen révpart. rosz hirbe, gyanuba hoz a népnél.
rabszolgáló. rejtett révpénz rosz hirben állani, lenni;
rabszolgának itél valakit, mig rejtett láthatatlan révvám rosz hirben lenni
rabszolgának lenni rejtettség révváros Alsó-Italia nyugati partján, a Picentini vidékén, ma Salerno rosz hirről
rabszolganév rejtezkedés révváros Boeotiában, ma Lukisi rosz hirt terjeszt.
rabszolganév a vigjátékban. rejtezkedik révváros déli Paloestinában, a melynek Nagy Herodes «Agrippias» nevet adott. rosz hírü
rabszolganév Plautusnál. rejtőzik révváros Hispania Tarraconensisben. rosz hirü;
rabszolganév. rejtőzködő révváros Istriában, mint telepváros: rosz idő
rabszolganevek. rejtőzve réz rosz indulat
rabszolgáról ingyenevő. rejtve réz érc rosz indulat valaki irányában
rabszolgáról, a kire nyakbékót szoktak tenni. rejtve tart réz kürtös. rosz indulatu
rabszolgáról, kinek háta a gyakori verésért szinte rendes helye a korbácsnak. rejtve, elrejtve, titokban. réz- rosz indulatu és csalárd bánás, eljárás
rabszolgáról, kit hogy megfeszítsenek vagy meglakoltassanak, felfüggesztettek. rejtve. rézből való rosz indulatu nőről.
rabszolgaság rekedésig beszél rézből való tárgy rosz íz
rabszolgaság. rekedt rezeda, az ismert növény rosz ízű
rabszolgaságban él rekedt hangu. rezeg rosz izü.
rabszolgaságból felszabadult rekedt nátha rezeg. rosz jel jelentése az augurok részéről,
rabszolgasereg rekedt. rezes rosz jeleket
rabszolgáskodik rekedt; rezet tartalmazó kőzet. ― rosz jelenségü
rabszolgát bűnvádi keresetben ura ellen vallat. rekedten rézféle rosz jelentésü.
rabszolgát hatalom alól elbocsát; felszabadít, rekedtség úgy emberről, mint hangról rezgés rosz jelről értesít,
rabszolgát úgy árul mint tudóst rekedtség. rezgés. rosz jelt ád.
rabszolgává tesz. rekedtté lesz. rezget rosz kedvem van
rabszolgával kereskedő rekedtté tesz rezgő rosz kedvem van,
rabtárs rekenyő- vagy indaszerü. rezgő és kigyódzó mozgással borozdáló rosz kedvű
rabtársnő rekenyőből való, rezgő mozgás rosz kedvüvé lenni.
ráccsal rekesz rezgő mozgásba hoz rosz kedvvel v. kénytelenül cselekvő
rácsap rekesz, állás egy egy darab marha számára. rezgő nyárfa. rosz kiejtés.
rácsepegtet. rekeszizom rezgő v. rengő mozgás, rosz kimenetelü
rácsos. rekeszték rezgő. rosz lábu.
rád nézve meghaltam. rekesztékes rezgőn rosz látás nappal
rádobás rém rézhez rosz latinsággal;
ráemlékezés rem aliquam. rézlábú rosz lelkiismeret.
ráérkezve rém. rézmíves rosz lelkü
ráesküszik remeg rézmivesek. rosz levet, genyet s effélét kitakarít
ráesküvés remegés rézöntő szobrászok, az egyik a 102 olympiád táján, a második, a ki festő is volt, a 120 olympiád körül. rosz minőség,
ráfecskend remegő rézorrú rosz minőség.
ráfecskendés remegő és siető futkározás rézpénz rosz nedvekkel kinlódni
ráfigyel remegő sietség rézpénz; rosz neveléssel.
ráfigyelmez remegő sietséggel rézpénzbeszedő rosz neven vesz
ráfigyelő remegve rézpénzt szed. rosz példa
ráfog remegve. rézrozsdát kap rosz polgárról
ráfog valakire valamit remek rezsnyice rosz szag
ráfog valamit remek latinságban: rézsút rosz szag.
ráfogás remek latinsággal rézsútos rosz szagától megfosztott
ráfogások. remekmű rézsútosan rosz szagtól megtisztít
ráfogni igyekezik remekül rézsutosan fölfelé menő rosz szagu, büdös helyek.
ráfogott remekül készített rézszín. rosz szagu.
ráfordít remél rézzel bélelt rosz szakács
ráfordít. reméltet rézzel bevont rosz szándéku vádaskodással
ráfordítni remélvén, hogy más (kijelölt) egyénnek fogja átadni rézzel v. érccal bevon rosz szivü
ráfordítni. reménnyel Rh.-nak. rosz szivü.
ráfú reménnyel felhagy rheda melletti kocsis. rosz szokásból származó
ráfú, elibe fú reménnyel van reményt táplál Rhod.-melléki rosz tanács
ráfuvallás remény Rhodus régi neve. rosz tanácsadó
ráfuvás remény mutatkozik Rhodus szigetének régi neve. rosz tartása a lónak
rág remény nélküli rhoetiai népfaj északi Tirolban (a mai Brenner-hegy körül). rosz termés.
rág. remény van békére rhoetiai népség a mai Brixen táján. rosz termés; a történetiróknál gyakran = hadi szerencsétlenség, csatavesztés
ragaccsal beken, kiken remény, kilátás, várandóság, igény valamire Rhone vizénél lakó. rosz természet vagy tulajdonság
ragacs. reményében csalatott Rhone-hoz tartozó rosz természeti tulajdonság
ragacsos. remények rhythmus rosz természetü, minémüségü
ragad reményétől megfosztja rhythmus szerint mérő rosz természetü;
ragad (-hoz, -hez) reményhagyott rosz tett
ragad. reménykedik. rí, ordít (szamárról). rosz tett kiengesztelésére feláldozott disznó.
ragadó reményl ribanc rosz tettek (valaki iránt).
ragadó és harapózó betegség reménylek riciniumot viselő. rosz ügyvédről.
ragadó nyavalya reményleni kezd rideg rosz útat választ
ragadó. reményleni kezd; ridegen rosz vagy fonák tett:
ragadománnyal. reményleni kezdeni ridegség rosz vetés a kockán
ragadomány reménylhető ridegsége rosz,
ragadomány. reménység rigó rosz, a legszélesebb értelemben
ragadón reménység egy jó ebédhez rigókalitka rosz.
ragadós reménységgel táplálja magát; rigolyás roszabb
ragadós lesz reményt nyujt rigóról a maga hangján szól. roszabb ügy
ragadós nedvvel beken reményt nyujt valamire rikácsol. roszabbá
ragadós, a melyhez minden odaragad a mit megfog. reménytelen rikácsoló roszabbá lesz
ragadós, melyben a részek erősen összetartanak, reménytelen eset rikácsoló. roszabbá tesz
ragadós. reménytelenség rikácsolva. roszabbít
ragadozás reménytelenül rikító roszabbít.
ragadozó reménytelenül. rikítóság roszabbítás
ragadozó állat horgos körme reményvesztett rima roszabbnak adja elő.
ragadozó állat, melyet gladiatorokra és elitélt gonosztevőkre eresztettek remese. rimanév, a mely alatt Messalina lappangott a bordélyházban. roszabbul
ragadozó állat; éppen így: remete. rimánkodik roszabbúl lesz
ragadozó állatok. rémhír rimánkodva kér; roszakaratu
ragadozó állatról is rémhirek. rimánykodás roszakaratuak.
ragadozó ember rémít ringató. roszakaratulag
ragadozó emberről. rémítgetés ringy-rongy roszakaratulag cselekszik
ragadozó hal. rémítgetések ringyó; roszakarók
ragadozó halról: vadász, rémítő ringyrongyból álló ruhácska vagy tarka darabkákból összetoldott ruha v. takaró roszal
ragadozó madarak. rémítő. rinya roszal valamit valakiben.
ragadozó. rémítőn ripa. roszalandó
ragadozva kirabol rémítőség risszavonul roszalandó dolgok
ragadtatni engedi magát rémkép Risus, mint istenség a thessaliaiaknál. roszalandó.
ragadva rémkép. ritka roszalás
ragadva marad rémképek. ritka a maga nemében roszalás jegyével itt-ott aláhúz
ragállyal «megtölt» rémségek ritka erkölcsös és becsületes férfi, a stoicus bölcsészet követője, hires törvénytudós. Ciceró «de oratore» és «de republica» cimü munkáiban őt beszélteti. Nőül vette volt Loeliát (Laelius Sapiens 2. leányát), s e házasságából volt egy fia (lásd 3.) és ké roszalás nélkül
rágalmaz rémülés ritka kifejezések roszalás nélkül, állandó
rágalmaz. rémülést előhozó ritka mint a fehér holló roszalás nélkül, kitartó
rágalmazásban. rémülést okozó tárgy v. sajátság ritka por roszalás.
rágalmazással rémület ritka szőrü roszalását kiáltással nyilvánítja
rágalmazni rémület: ritkáb roszalják,
rágalmazó rémületbe ejt. ritkább elnyújtott formája ennek roszalni való.
rágalmazó, rosz indulatu rémületet okozó tárgy ritkább. roszaló
rágalmazó. rémülni kezd ritkábban előforduló forma e helyett: roszaló értelem nélkül, állhatatosság.
rágalomtól sértetni. rémült ritkán roszaló értelemben
ragály rémülve ritkán álló roszaló értelemben cinkosság
ragály. rémülve. ritkán elhírült, roszaló értelemben, csalás
ragályban nyavalygó rend ritkán előforduló roszaló értelemben:
ragályos rend nélkül ritkán előforduló forma e helyett roszaló jelentés nélkül
ragályos betegség rend nélkül való ritkán és csak rövid ideig nejénél időző. roszaló kiabálás
ragályos érintés rend, ritkán félelemből roszaló moraj
ragályos és sorvasztó nyavalya rendbe ritkán főnévileg a megfelelő quis-quam helyett. roszalóan, bepiszkol, mocskol,
ragályos járvány rendbe állít ritkán fordul elő roszalólag
ragályos nyereségvágy rendbe és sorba nem állított ritkán hat. esettel, roszalólag asszonyos
ragályoz rendbe hoz ritkán jőnek; roszalólag dicsekvő, kérkedő, fenhéjázó,
rágás rendbe hozza, ritkán következik rá roszalólag végrendeletet koholó
rágás a gyomorban rendbe hozza. ritkán visszahatólag roszalólag, kérkedés, nagy szavak.
rágás. rendbe szed ritkán, roszalólag, makacs
ragaszkodás rendbe szedő ritkán. roszalólag, ravasz, furfangos, fondor
ragaszkodás. rendbe szedve irodalmilag előad ritkás roszalólag, ravaszság, fortélyosság, furfangosság
ragaszkodik rendbe vagy tisztába hoz ritkaság roszalólag.
ragaszkodik valamihez rendben és sorban ritkasága roszalólag: elbizakodott, gőgös rátartó.
ragaszkodó rendben felállít ritkít roszalt
rágcsálva eszik rendben felrak ritkítás roszalva,
rágó rendben folytatják a csatát ritkítja a földet. roszára volt.
rágó. rendben marad rivás roszaság
rágóféreg rendben tart, hogy ne oszoljék fel vad zavarban rívás. roszat
ragoz rendben tartó rívó. roszat cselekvő
ragoz. rendben, sorban marad rivus. roszat elhárít
ragyog rendben. rnagán fürdőbeli, roszat jelentő
ragyogás rendbeszed rneghal. roszat jelentő nap.
ragyogás. rendek rnegszán roszat kiván valakinek v. valakire
ragyogó rendel rnellette v. előtte elmegy, roszat követni el.
ragyogó csillag. rendel. rnerészen folytatja üzelmeit roszat sejtő.
ragyogó fénnyel tündöklő rendelem rnidőn mind a kettőről azon egy van állítva roszat tesz, okoz,
ragyogó mint a csillagok rendelés rninden erejét kiveszi. roszattevő
ragyogó szinű. rendelés-adás rnyékot adó roszba
ragyogó tulajdonaiknak koronáját teszi fel. rendelet roszféle
ragyogó. rendelet parancs ró fel roszféle fehérszemélyek
ragyogón rendelet útján megadott robaj roszféle természet
ragyogva rendelet. robajjal. roszhirü
ragyogva fénylik rendeletek államügyekben robbanó kigőzölgések a föld alatt roszhiszemüség.
ráhagy rendeletet elfogad és követ Rocca Rainola. roszindulatulag
ráhagyó rendeletet hirdet ki hogy roetiai népség. roszkedvüen
ráhagyó feleletben rendeletre. rőf roszkor
ráhagyó feleletekben rendelettel intézkedik valami iránt röfög roszkor jő.
ráhajt rendelkezés röfög, kanról. roszkori
ráhajtás rendelkezés. röfög. roszlelküség
ráhallgatás rendelkezése alatt van. röfögés. rosznak nyilvánít
ráhányás. rendelkezésemre van rög roszra magyaráz
ráhányva elborít rendelkezésére bocsátja rögökből roszra változtat
ráhint rendelkezési alap kezelőségének hivatalnoka. rögös roszra vezet
ráhúz rendelkezésre bocsát rögös útak. roszról fenyeget,
ráhúzott rendelkezésre tart rögtön roszról;
ráillő rendelkezik rögtön büntető. roszsul lét
ráirányoz rendellenesen rögtön ható roszul
ráirányozza a figyelmet rendelni, rögtön s roszul áll
ráismer rendelő rögtön v. közetlenül következő roszul álló:
ráismerés rendelt rögtön valamibe átmegy roszul bánás
raj rendeltetés rögtön ― után roszul bánás.
rája rendeltetése helyére visz rögtön, azonnal ható. roszul bánik
Rajnán innen levő. rendeltetési időt jelölve -ra rögtöni átadás roszul bánik -val
Rajnán túli renden kivül rögtönös roszul bánik valakivel
rájok felültetni. renden kivül: rögtönös. roszul bánni
rajong rendes rögtönözött, a melyre az ember nem készült roszul esik
rajongás rendes átjáró. rögtönözve elmond roszul hangzik
rajongó rendes egybefűződés rögtönözve. roszul hangzó
rajongó és titokteljes ünnep rendes elintézése az államügyeknek rögtönzésben. roszul hangzó,
rajongó ihlettség rendes és formaszerű letárgyalás után végleg eldől rögtönzött roszul igazítani a megbizást
rajonként rendes jövedelme volt. rögtönzött beszédek roszul jár.
rajta rendes katonai magatartásban rögtönzött, közbevetetlen roszul jársz
rajta csüggő vagy kiválóan csak vele foglalkozó rendes szabályon kivüli roham roszul látó.
rajta fekszik rendes ütközetbe bocsátkozik az ellenséggel. rohamlépés roszul lenni.
rajta fekszik a gyanu rendes váltakozás rohammal rá bocsát roszul lét
rajta fekszik. rendes változás rohammal támadnak roszul létel.
rajta feküve ott marad. rendes, közönséges kifejezéssel, a hogy szoktak beszélni. rohamos roszul megy dolga
rajta felül elmegy rendesen rohamos ájulás roszul megy dolgom;
rajta függ rendesen a fölperes részéről rohamos bekövetkezés roszul nőtt
rajta hajózók. rendesen a gyűlölet és elkeseredés fogalmával rohamos előnyomulás roszul nyíró.
rajta hát! rendesen a katonák pogyásza rohamosabbá válik. roszul öltözött, innen mint
rajta kapják v. érik rendesen a korlátolás és visszatartás fogalmával, úgy hogy az rohamosan roszul összeálló és összefoglalt
rajta keresztül megy rendesen a mondat elején, újabbkoriaknál egy v. több szó után rohamosan, zuhanva, zuhammal. roszul sikerült.
rajta kivül eső rendesen a quaestor, pénzügyi tisztviselő Rómában. rohamra küld roszul tanácsló
Rajta kivül más mellékneveik között a császári családból többeket is neveztek Drususnak rendesen a tengerészek, hajóslegények, rohan roszul üt ki;
rajta lenni rendesen a villicus neje. rohanás roszul vagyok
rajta lenni, hogy valami történjék rendesen alkalmazott ségédmunkás rohanó roszul venné.
rajta megtalálható rendesen aranyboglár, az ugynevezett bulla, melyet a diadalmasok, később előkelő úri gyermekek bűvereklyéül nyakukról mellre csüngve viseltek, kik ezt majd a toga praetexta-val egyszerre tették le rohanó haladás roszul viselni magát.
rajta ragad rendesen aránylag lapos tálforma; a fürdőházakban nem fürödtek benne, hanem csak locsolták magokat belőle; rohanó hegyi folyam roszul viszi véghez
rajta segít rendesen az egész nép, mint államot alkotó egység, patricius-ok és plebejus-ok; így gyakran rohanó sebes, roszul, hangzó
rajta tart rendesen az értelmi durvaság jelölésére, mely az illem és finomság szabályait a külilledelemben sérti rohanó sebesen. roszul.
rajta ülő rendesen azon személyről v. a hozzá tartozókról van mondva, a kihez a beszéd intézve van rohanó viztömeg. roszullét
rajta ülve összenyom rendesen azonban rohanva rothadandó.
rajta üt rendesen azonban csak magasabban fekvő helyre rohanva elésiet rothadás
rajta ütés rendesen azonban «ut» jő utána rohanva száll vad csatára. rothadás.
rajta ütés. rendesen csak röhög. rothadás;
rajta v. azon van rendesen csak egy lyuk a födélben, a melyen afüstöt kibocsátották. rojt rothadásba átmenés.
rajta vagyok rendesen egy sor kő rojt, ruhán, köntösön. rothadásba megy át
rajta van rendesen elintézett rojt. rothadásba ment
rajta van valamin rendesen előljárókkal valamitől éppen most jövő rojtféle dísz vagy boglárkák a szerint, a mint némelyek kigyó, mások paizs értelemben veszik az «aspis» törzsszót. rothadásban felbomlik
rajta, vele, valami szerencsésről, rendesen ércből és embert ábrázoló rojtos rothadásnak alávetett
rajta- rendesen ez okadó szókkal rojtos. rothadásnak indult anyagokban.
rajtaérés rendesen ezzel róka rothadásnak indult.
rajtakap rendesen fából róka- rothadásnak, korhadásnak
rajtakapás rendesen feltételesnek rókafarku köles. rothadhatatlanul.
rajtam áll, rendesen férjnél levő nőnek mint házi asszonynak megtisztelő címe rókához illő rothadó
rajtam kivül rendesen festvény rókát hámba fogni rothadó nedvesség
rajtatok áll rendesen három: Clotho, Lachesis és Atropos. rokka rothadt
rajtunk (nyakunkon) a háboru rendesen helyben levőé rokkant katonák. rothadt, odvas, redves, korhadt, porhanyó
rajz rendesen hi rokon rothadt, redves (vagyok stb.).
rajz. rendesen hozzátéve azt a mire érdemes v. méltó valaki, v. valami rokon (ide értve e szó propinqui alatt úgy a vérrokonokat (consanguinei), mint a sógorsági rokonokat (affines). rothadtság
rajzáskor rendesen ilyenkor rokon ezzel: rothadtság, rev, redv.
rajzban való előállítás rendesen inkább rokon fogalmak elkülönítése és megkülönböztetése rothaszt
rajzik, rendesen két szónak vannak irva; rokonérzés rothasztó
rajzol rendesen következvén utána rokonim vagy barátim; rovarok izületeiről is.
rajzolás rendesen lándzsa rokonok rovás
rajzolat rendesen megdicsér rokonok v. eldődök. rovatal
rajzolva tervez rendesen megfelelve ezeknek rokonokhoz tartozó. rovaték
rajzvessző. rendesen megfelelvén ezeknek rokonokon elkövetett bünökért állottak boszut. rovátk
rák rendesen megvetőleg rokonság rovátk.
rak bele. Rendesen melléknévileg áll rokonság Galliából való emberekkel. rovátkol
rák ollója rendesen nyir rokonság v. barátság által magához csatol rovátkos
rakás rendesen nyúzott gyapjas és szőrös bőr, rokonság, atyafiság rovátkos, bordás
rakás. rendesen okadó mondatnak felel meg rokonság. rovátkosan, bordásan.
rakásba gyüjt rendesen olyant, kitől szabadulni kiván az ember, tehát a gyűlölség mellékfogalmával rokonságban lenni rovátkosság
rakásba tesz rendesen önállóan rokonságot jelölve közelebb rokon. rövid
rakásra gyüjt rendesen pávatollból vagy ökör- v. lófarkból készítették, rokonságról, nagyon közel rokon: rövid (szabatos) kifejezésmód.
rakásra gyüjtés. rendesen rá következő rokonszenv rövid = hamar elmuló, mulandó, rövid ideig tartó
rakásra gyüjtő rendesen részesülőben rokonszenv által egymáshoz kapcsol rövid = magát röviden kifejező
rakást nagyobbá teszi rendesen roszabb rokonszenves köteléket hoz létre rövid = tömött, röviden írt, szerkesztett
rakatos rendesen röviden irva S. V. B. E. E. V. rokonszenvi védszer betegség s több efféle ellen. rövid adalék
rakatos mű készítője. rendesen rővidítve T. ről rövid adat
rakatos mű. rendesen Sapiens melléknévvel; ki a görög műveltséget és irodalmat pártfogolta. Ennek nevével cimezte Cicero a«barátságról» irt értekezését. róla közmondásilag rövid átnézet
rakatos munkához tartozó rendesen Saturnus és Rhea leánya róla lemond rövid átnézet, rövid kivonat, rövid jegyék
rakatos munkához való kis kőkocka rendesen senatorról rólam végeznek rövid elbeszélés
rakatos munkát készítő rendesen szabadon álló oszlopokkal szemben, és nekik megfelelve rólok azt hírlik rövid életű.
rakatos munkát készítő művész. rendesen szerencsés eseményről rólunk eléggé gondoskodva van. rövid előbeszéd
rakatos munkát készítő. rendesen tagadó rom rövid és puha toll
rakatos padozat rendesen tagadó vagy korlátozó kifejezéssel kapcsolatban Róma 2-ik királya legismeretesb. Innen rövid és serteforma hajszál,
rakatos, rendesen talis felelvén meg neki, de úgy is, hogy az ezzel kezdődő mondat kimarad, olyan mint, a milyen. Róma alapítója és első királya, a monda szerint Mars és Rhea Sylvia fia. rövid és szabatos.
rákcsillagzat rendesen tartózkodik Róma egyik kapuja rövid felolvasás
ráken. rendesen tetszik Róma egyik kapuja, rövid gerenda, melyet kapocs gyanánt vastag várfalba raktak
rákenés rendesen több emeletes Róma építése után rövid hallás
rákenés. rendesen többesben Róma halmainak egyike, a Palatinustól délre az Aventinustól keletre rövid ideig tartó
rákezdő. rendesen többesben Quirites Róma halmainak legészakibbja, más néven: rövid ideig tartó kis portyázás;
rákféle, ráknemü, rákszerü. rendesen történetből Róma hét halmai egyike, a melyen a porta Viminalis is volt. rövid ideig tartó sikerrel biró.
rákféle, rákszerü (fekélyről). rendesen törvényszéknél óvást tesz. Róma hét halmai egyike, a Tiberis jobb partján; rövid ideig tartó.
rákféle, rákszerü. rendesen tot felelvén meg neki Róma hét halmai közt a legnagyobb, sok sirhalmokkal (innen neve). rövid idő
rákfene (a testen). rendesen úgy, hogy különösen az idő minősége és a körülmények vannak értve Róma hét halmainak egyike. rövid idő alatt v. mulva
rakhely rendesen ugyanannyi jövedelmet ad. Róma hét halmának egyike rövid idő alatt,
rákiált valakire rendesen valahol van Róma környéke lakosai. rövid idő mulva
rákiván rendesen valami előre meghatározott dologról Róma második császárjának neve. rövid idő mulva.
rakodik meg. rendesen valami roszabbra Róma második királya. rövid idő mulva;
rakodva vannak. rendesen. Róma városa rövid időrészek
rákölt rendet nem tartó állapot a természetben Róma városa. rövid időszakokban.
rakoncátlankodi. rendet, sort jelölő. Róma városának éjjeli őrei rövid ismétlés
ráköszönt rendetlen Roma, Aratus városa. rövid ismétlés és összefoglalás
ráköt rendetlen (beteges) lelki állapot. Rómába visszatért rövid jegyzéke azoknak a tisztségeknek, melyeket valaki viselt, s a tetteknek, melyeket véghezvitt
rakott rendetlen és nem tiszta Rómába viszen rövid kérdés
rakott oda rendetlen futás, midőn szerte-széjjel futnak Rómába. rövid kiejtés
rakott út a városban rendetlen helyzet Rómában rövid kiejtése
rakott. rendetlen magaviselet Rómában a forumhoz közel az a hely, hol régebben a népgyüléseket tartották, azaz hová a curiák összegyültek. rövid kis utasitás.
rákszerüen genyed. rendetlen vad futással. Rómában a Palatinus rövid kivonatot készít.
raktár rendetlen. Rómában alacsony kéjhölgyek tanyája rövid költemény.
raktár árucikkek számára rendetlenebbül. Rómában atriumaikban szoktak volt kitenni. rövid látó
raktárba nem helyezett. rendetlenség Rómában az ifjak gyakran mulatták magokat igy rövid lélekzés
raktárhoz tartozó rendetlenségbe Rómában az, a melyet Numa a sacra via mellett a Vesta templomához közel épített volt, melyet a királyok elűzése után későbben vallásos és papi célokra használtak. rövid lélekzet.
raktárigazgató rendetlenségbe hoz Rómában egy utca neve volt, a melyben Servius Tullius leánya atyja holttestin keresztül hajtotta szekerét rövid lelkesítő beszédet tartván katonáihoz
raktárkezelő rendetlenségbe hozott. Rómában és a provinciákban hivatali személyek, a táborban a vezérek ültek, mikor törvényt láttak vagy különben tiszti foglalatosságaikat végezték rövid mondat
raktározás. rendetlenségbe jött Rómában készült rövid statistikai jegyzék.
raktározó rendetlenségbe, zavarba hoz Rómában közrendű ember rövid szakaszokban.
raktárra gyüjt rendetlenséget okoz Rómában minden hivatalok eltörlésével választott legfelsőbb állami hatóság korlátlan hatalommal, melynek tagjai rendre birták a főhatalmat minden 10-dik nap és egyszerre csak 1 napra rövid szótag.
rakva van csüngő gerezddel. rendetlenül Rómában mint nemzetségnév is; rövid szúró fegyver
rakva vannak rendez Rómában rendkivüli főtisztviselő, hivatalbeli, kit különös alkalmakkal rövid tárgyalás, valami mellékes körülménynek pár szóval fölemlítése;
rálegyint, -fuvall: rendez, hogy oda illő legyen Rómából családok költöztek ki és telepedtek le rövid tartamu
rálehel rendezeres. Rómához rövid ügetéssel járó
rálehel, -fú rendezés római rövid út
rálehelés rendezése római (nemzetség?) név. rövid v. kevés idő mulva, nem sokára
ráles rendezésével késik római As rövid vastag felső ruha
rálesés rendezetlen római asszonyság tunica-jának széle rövid vázlat
rálocsol rendezetlen és összefüggés nélkül való római colonia rövid végrendeleti intézkedés, mely levél formában volt az örökösökhöz intézve
rálocsolás rendezetlenül római Colonia Dalmatiában rövid voltán alapszik
rálovagol. rendezett római colonia Etruria partján, ma Marinello. rövid,
rám dörgött rendezett, római colonia Hispania Boeticában, ma Martos rövid, kicsiny, keskeny, szűk
rám nézve. rendezett. római colonia Hispania Tarraconensisben, ma Guadix el viejo rövid, szorosan testhez álló öltözéke a nőknek, váll, vállfűző, szűk újas.
Rama. rendezetten római család, a mely öt császárt adott Rómának rövid.
rámába foglal rendezni; római családnév rövid;
rámegy rendező római családnév a Caecilia nemzetségben, rövidbe foglalás
rámorgás rendező (nő). római családnév a Claudia (lásd ezt) nemzetségben. rövidbe foglalni össze beszédben v. irásban.
rámosolygó rendező. római családnév a Cornelius és Helvius nemzetségekben rövidebb
rámutat rendezve római családnév a Fabia és Junia nemzetségekben. Nevezetesek rövidebb hadjárat
rámutatás rendhagyás római családnév a gens Appuleja-ban rövidebb mint
ránc rendhagyás. római családnév a gens Cornelia-ban, rövidebb tanmód
ránc a ruhában rendhagyó római családnév a gens Corneliaban rövidebb.
ránc a ruhán rendhagyólag római családnév a gens Fabiában. rövidebben
ránc nélküli rendít római családnév a Quinctilia gens-ben rövidebbre foglal
ráncba szed rendítés. római családnév az Aeliusok nemzetségében, rövideden
ráncba szedett rendítetlenül római családnév az Aemilia nemzetségben. röviden
ráncba szedő rendíthetetlen római családnév, röviden ád elé
ráncigál rendíthetetlenség római családnév, a melyből származott röviden adni elő
ráncol rendíthetetlenül római családnév, ismeretes Q. Varus, költő Cremonából, Horatius és Vergilius kortársa és barátja. röviden beszélő.
ráncol, összehuz rendkívül római családnév, lásd Asinius. röviden bevégez
ráncol. rendkivül csodálatos római családnév, lásd Claudius. röviden ejt ki.
ráncolás. rendkivül gyors római családnév, lásd Roscius, és Salvius; röviden ejti a szótagot.
ráncolni rendkívül nagy római családnév, melyen hiresek C. Mamilius Vitulus, praetor 206 Kr. e. és C. M. Limetanus, néptribunus 89 Kr. e. röviden és szabatosan
ráncolt rendkivül sokat római családnév, mint mn. is ugyanez alakban. röviden és szabatosan.
ráncolt. rendkivül szép római csáládnév, Titus O. volt Poppaea atyja. röviden fejezd ki magad
ráncos rendkivül tulzani római családnév. röviden jelöl
ráncos mint az összeszáradt bőr rendkivül v. felettébb boldog ember római családnév. Nevezetes Corn. R., kit Fabricius Luscinus mint censor a senatusból kiűzött, mert több ezüstnemüje volt, mint a mennyit az akkori fényüzési törvények megengedtek. röviden összefoglal
ráncos, rendkivül való római családnév: röviden tárgyal
ráncos. rendkivül, sok római családnév; röviden tart
ráncosan rendkivül. római családnév; Milonia C., Caligula császárnak előbb kedvese, azután neje, ki szerelemitallal őrültséget okozott magának röviden v. keveset beszélő, ki röviden fejezi ki magát.
ráncosit rendkívüli római császár röviden!
ráncosítják rendkívüli nagyság. római császár 186―192 Kr. u. Marcus Aurelius fia. röviden, kevés szóval.
ráncosodik rendkivüli teljhatalom. római császár 193 Kr. után. röviden, szabatosan.
ráncosság. rendkivüli ülés, melyet egy tisztviselő hítt egybe római császár 218. Kr. u.; röviden.
ráncot vet rendkivüli v. csodás római császár 251―254 Kr. u. rövidít
ránctalanít, rendkivüli v. szokatlan dolog római császár 270―275. Kr. u. rövidít,
ránctalanítás. rendkivüli. római császár 306―312 Kr. u. rövidít, összevon.
rándul rendkivülileg római császár 69―79. Kr. után. rövidítés
rándul valahová rendkivülileg állított postaló római császár 98―117. Kr. u. rövidítés céljával
ránevetés rendkívüliség római császár neve. rövidítés, összevonás.
ránevető rendnél és sorozatnál, legközelebbi: római császár, rövidítés.
ránéz rendőr római császár, 218―222 Kr. u. rövidítést jelző jegyek
ránézés rendőrtiszt római császár, Nagy Constantin harmadik fia. rövidítetlen
rang rendre római császár, Sept. Severus ellencsászára, 193―194 Kr. u. rövidített
rang szerint legvégső rendre eljár, római császár. rövidített.
rang, méltóság, szerep, melyet valaki az életben játszik rendre és nyugalomra visszavezet római császár: rövidítő, kivonatoló.
rángat rendre ivás. római császárok rövidítőleg.
rángatás rendre kikérdez: római ebédnél első étel, mely tojásból, halból s több efféléből állott, mire méhsert rövidítve
rángatódzás rendre megvizsgál római előkelő nők felső öltönye. rövidítve irva, a miért mások így olvassák, mint a következő szót; zene, ének v. szóbeli előadás céljára tartott
rángatódzás. rendre mindnyájoktól véleményt kér. római előnév rövidítve, röviden.
rángatódzásban szenvedő rendre utasít római előnév (rövidítve L.). rövidítve:
rángatódzások rendre utasítás római előnév, rövidke feljegyzés
rángatódzik rendre utasítás. római előnév, küln. a Claudius-nemzetségé rövidke.
rángatódzó rendre utasító római előnév, küln. a gens Fabiaban divatos; rövidlátó.
rángatózik rendreigazítás római előnév, rövidítve M’. rövidre fog
rángatózva vagy vergődve, reszketve ide s tova mozog rendreutasítás római értelemben köztársaság rövidre foglalt
rangban rendreutasító római esaládnév, küln. ismeretes Cornelius Nepos történetiró, Atticus, Cicero és Catullus barátja; szül. 80, meghalt 30 körül Kr. e. rövidre fogott, összevont, rövidbe foglalt.
rangban, becsben rendreutasító. római évkönyviró Sulla korában. rövidre fogva.
rangban, fokozatban legközelebbi rendszabállyal római férfinév rövidre összehúz
rangjához v. állápotjához illően rendszabály római férfinév, rövidítve M. rövidre szab
rángó rendszabály egyezkedésnél római férfinév. rövidre szabott
rangra rendszabályokat állítni meg. római földrajziró Claudius császár korában. rövidre vont
rangra v. tekintélyre nézve enged rendszabás római gabonamérő, -mérték rövidség
rangra, születésre, tehetségre nézve, csekély, alacsony, rendszer római görög pénzrendszerben mint «drachma» a későbbi attikai-római talentum hatezredrésze. rövidség = tömöttség.
rangra, tekintélyre döntő befolyásra nézve előbb áll rendszer. római grammaticus rövidség a beszédben
rangra, tekintélyre, befolyásra, méltóságra, kegyre s több effélére juttató álláspont rendszerbe római grammaticus, Brutus és Cassius tanítója. rövidség a kifejezésben.
rangról v. méltóságról előkelő, magas rendszeres, kész terv római gúnyiró Domitianus és a következő császárok alatt. rövidség,
ránő rendszeresen és módszeresen római gyökönke v. nárdus rövidség:
ránövés. rendszeresített egész római hadtest rövidséggel
ránt rendszeretet római hatóságtól s annak rendelvényei szerint igazgatott város Italiában, melynek lakosai régebben nem élveztek teljes római polgárjogot. Roxane, N. Sándor nejének atyja.
ránt; rendszerető római házi istenek rozmaring
rántás rendszerint római hígmérték rozs
rányerít rendszerint az egyedüli és kényuraság fogalmával, önkény római iró az 5-ik százban Kr. u. rózsa-
rányom rendszerint az ember nyakában függő római iró, a kinek műveiből Plinius is merített. rózsa-.
ráomlás rendszerint csak Drususnak nevezik, Augustusnak mostoha fia, Tiberiusnak testvére, germaniai fényes táborozásai után meghalt Kr. u. 9-ben római istennő rózsa-ágyon
ráönt rendszerint F. római istenség, a melyet gyakran vétnek össze a görög Semele-vel rózsa.
ráönt. rendszerint hosszabb és vastagabb mint római jogász, Caracalla korában. rózsabefőtt.
ráösmer rendszerint megvető értelemben. római jogtudós Augustus korában, Volcatius tanítványa rózsabimbó.
Rapax, mint a 21 legio mellékneve a mindent magával ragadó rendszerint mint felsőbb hatalom által végrehajtott polgári v. katonai büntetés következménye, melyre nem foly be a közvélemény római kalap vagy nemez süveg, melyet ünnepélyes alkalmakkal és jelesen a saturnalia-kon viseltek; ezt a szabadság jelképének tartották; rózsabokor
rápirít Rendszerint nem kezd mondatot, hanem egy, néha két római költő a 4-ik száz vége felé, Aratus fordítója. rózsából készített
rápök rendszerint roszalóan zabolátlan római költő a 7. száz közepén R. é. u. rózsából való
ráprüsszent rendszerint valami ismeretes római költő Cordubából, Nero kortársa. rózsácska.
ráragaszt rendszerint, a hajót zátonyra kergeti; majd mindig római költó, Catullus barátja. rózsaféle
rárivall. rendszerinti római korrajziró, kortársa a Gracchusoknak. rózsahal
rárivalva rendületlen római lovag rózsakert.
ráró renes. római lovag Formiaeból, egy gazdag tobzódó, ki házát első huzatta be márvánnyal. rózsákhoz tartozó
rárohan reng római lovag, bölcsész és Varro barátja. rózsakoszorus
rárohanó rengés római lovag, Terentia (Maecenas nejének) fivére, ki két fitestvérével megosztotta saját birtokát, miután ezek a magokét a polgárháboruban elvesztették. rózsám!
ráróni. renyhe római lovagról rózsaolaj
rárovás renyheség római melléknév rózsaolaj.
ráspoly répa római melléknév a gens Attiliában és Livinejában rózsás.
ráspolyoz répa- római melléknév a gens Scriboniaban. rózsaszínű
rásugárzik répa. római melléknév a gens Valeria-ban rózsaszinü.
rásüt répából való római melléknév a Vibius és Appius nemzetségekben. rózsatő
rásütve répaföld római melléknév több nemzetségekben rózsaünnep
rászabás répaföld, római melléknév, rózsával illatosított
rászállott répakóró római melléknév. rózsával körülvéve.
rászed répaszár római melléknév. Legismeretesebb P. Servilius R. néptribunus, ki ellen Ciceró a három beszédet rozsda
rászed, répatorzsa. római melléknév: rozsdabarna
rászed. répaültetvény. római mellékvezetéknév. rozsdás
rászedés répával készített. római modor és szokás. rozsdaszín
rászedhetetlen repdes római nemez kalapot viselő rőzse
rászedni repdeső szárnyu római nemzetség neve rőzse.
rászedő repedék római nemzetség neve. rozsnok
rászedő. repedékes római nemzetség-név rozzant
rászoktatott repedés római nemzetségnév rubiánka libatopp
rátakarás repedés. római nemzetségnév az Aviolák, Balbusok és Glabriók családjával Rubrius-féle
rátalál repedések római nemzetségnév, rucák mellékneve
rátámad repedező római nemzetségnév, a legrégibb korból rúd
rátámadás repeszt római nemzetségnév, a melyen több férfi mint államférfi és az irodalomban emlékezetes. Innen rud szekeren.
rátámadó repesztéssel római nemzetségnév, ebből való volt a Piso család, melyből nevezetesebbek: rud, a mellyel a sajtót összeszorítják
rátámaszkodik repkény római nemzetségnév, ebből való volt az a C., ki a plebejusoknak a connubiumot megengedő törvényt kieszközölte. rúd;
rátanított. repkényborostyán római nemzetségnév, legismeretesebb A. H., Caesar barátja rudas ércnek való, a melyből rudakat lehet és szokás készítni.
rátartó repkényborostyánból való római nemzetségnév, melyből a Metellus-család legismeretesebb: rudas parittya
rátartóan igyekszik repkényborostyánnal diszített római nemzetségnév, melyen rudhoz tartozó
rátekint repkényes római nemzetségnév, melyen a Cato család a legnevezetesebb volt: rudhoz, karóhoz tartozó,
rátekintés repkényindával diszített. római nemzetségnév, melyen két család nevezetes: rúdnak való,
rátermettség repül római nemzetségnév. rúdra illesztett,
rátermettség nélkül repűl. római nemzetségnév. Egy Rufi:
rátesz repülés római nemzetségnév. Ismeretesbek: egy ily nevü néptribunus 56. Kr. e., kit 2 évvel azután hivataloskodásaért elitéltek, és egy történetiró Ciceró idejéből. Rufus, a proetorianusok főparancsnoka Nero alatt.
ráteszi valamire a koronát repülés, római nemzetségnév: rúg
rátevés repülés. római nemzetségnév: a legrégibb időből ismeretes Spurius L. Tricipitinus és leánya rugalmas erejétől megfoszt
rátolja magát. repülnek; római nemzetségnév: Caius C. Rebilus, Caesar legatusa Galliában, csak néhány óráig volt consul (mivel Kr. e. 45-ben december utolsó napján választották volt meg). L. Caninius Gallus, 698-ban R. é. u. néptribun és Pompejus párthive, az ő tribunságát jelöli ruganyos.
rátör repülni nem tudó római nemzetségnév: legismeretesb Rugi nevü nép egy embere.
rátörni enged repülni tudás v. birás. római nemzetségnév: legismertebb rugni
ráugat repülő római nemzetségnév: Publius C. Crassus, Lepidus szolgálatában de Antonius párthive, kit az actiumi ütközet után Octavianus kivégeztetett. rúgó
ráugrás repülő. római nemzetségnév; rugódoz, makrancoskodik, ellenszegül.
ráugrás. rés római nemzetségnév; egy rúgós.
ráugrik res. római nemzetségnév; ismeretes rügyes
ráunás résbontás római nemzetségnév; legnevezetesebb rügyez.
Rauraci résen állani római nemzetségnév; melyen ismeretesebb családok és férfiak ezek voltak: rügyezik
Raurica résen álló római nemzetségnév; mint rügyü
Rauricum résen voltak római néphit szerint egy szellemi (isteni) lény rüh
ráüt rest római név rüh.
ráutasít rést csinál római név, ruha
ráütés rést hagyni az ellenfélnek; római név, ismeretes Q. Allienus, praetor 705-ben R. é. u. ruha felvevése.
rávagdal. restat ut v. határtalan móddal római név. ruha összefogó v. ráncoló (nő).
rávarr restel római név; ruha uszálya.
ravasz restelem római név; ismeretesek: C. Canius, római lovag, Cicero kortársa és magas miveltségü ember, a ki tán költő is volt; Canius Rufus, költő, Martialis kortársa és barátja; Julius Canius, egyik áldozata az árulkodásnak Nero alatt ruha vagy köntösdarab
ravasz bánásmód restelés római neve a görög Rhea-nak v. Cybele-nek. ruha, eleség stb. mit az útra magával visz az ember
ravasz cselekvény resteskedik római nevek. ruha, vértezet, állatbőr s több efféle
ravasz ember restség római nő. ruha-
ravasz emberre van szükség. restségből v. tétlenségből római nőnév ruha-mosó (és kalló).
ravasz és alattomos eljárás törvényes dologban restté tesz római nőnév. ruha-összehajtó
ravasz és titkos terv v. megtámadás restül római nyelvtanár Trajanus császár korában. ruha.
ravasz fogás rész római orvos; ruhában járó
ravasz mesterkedés rész (versben) római plebs-hez tartozó ruhácska.
ravasz terv rész beszédben római polgár, teljes polgárjogában. ruhád elől biborral van prémezve; így küln.
ravasz, furfangos ember. rész valamely vállalatban. római polgárok ruhadarab
ravasz. rész, rendesen tekintettel arra, a ki kapja, tehát római polgárok lakta város Afrikában. ruhafelügyelő szolgáló, ruhatárnok nő a fürdőben.
ravaszkodik rész. római polgárok testülete ruhafelügyelőnő
ravaszocska részarány római provincia Carthago vidéke ruhafoltozó
ravaszocska. részarányosság római rabszolganév. ruhakereskedő.
ravaszság részbeli római régi divatu kisebb fejtakaró ruhakészítés
ravaszság. részbeli; római réz pénz, mely eredetileg egy fontot nyomott, de súlyát apránként l/24 fontra apasztották ruhakészítés.
ravaszsággal és csellel véghez vitt csíny részben eltörlése római sajátnév ruhakészítő
ravaszsággal kikerülni részben juttatás római sajátnév, ruhamosó (és kalló).
ravaszul részben mivelő; római sajátnév, a melyen ismeretesek: ruhának való
ravaszul beszélő. részben v. meglehetősen megeszik római sajátnév, egy elegiai költő ruháról: lefoly, hullámzóan leér a földig.
ravaszul jár el mint a róka. részben való római sajátnév, pl. L. Cacurius. ruháról: voncolódik, hátul lelógva uszályképpen huzódik:
ravaszul kigondolt részben, római sajátnév. ruhasajtó
ravaszul, csalárdul, csellel. részben, úgy hogy a szaporodásban a pásztor és a tulajdonos osztozkodnak. római sajátnév; ruhasimító mángorló.
ravaszul. részben. római sajátnév; L. és C. Caep. két szónok. ruhát
ravatal részben; római sajátnevek. ruhatár
ravatalra kiteszi része a szántóföldnek római személynév ruhatári tiszt
ráver részébe esik római szónoklattanár Antonius és Augustus tanítója. ruhatárnok
rávés részébe jut római született nemesek ruhatartó
rávesz részében mivelés, a melyben a colonus a földet a termés egy részeért megmiveli. római tanácsbeli ruhatartó szekrény
rávesz valamire részecske római tartomány, mely magába foglalta a mai Austriát, Bajorország, Stiria, Tirol és Illyria nagy részével. ruhátlan
rávesz: részedről római telepváros ruhától v. takarótól megmeztelenített
ráveszem magamat részeg római telepváros Hispania Boeticaban ruház
ráveszi részeg (ember). római telepváros Istriában, ma Pola. ruház.
ráveszi magát részeg embernél, mivel a részeg mindent kettőnek lát. római telepváros Mauretania Caesariensisben, ma Arzew. ruházat
ráveszi, hogy részegek római telepváros Mauretaniában, ma Mostogan. ruházat.
rávet részegen. mámorosan római történelemiró Syracusoeból, a harmadik száz vége felé. ruházata
rávetés részeges római történet iró ruházó
rávetés v. hányás részeges asszony. római történetiró a Kr. u. 4-ik száz közepe táján, görög (hihetőleg Antiochiai) eredetű. rühben szenved
rávétetett részegesek. római történetiró Augustus és Tiberius alatt. rühes
ráveti szemeit részegeskedik római történetiró Augustus idejéből rühes helyek
rávett részegesség, mint hajlam római történetiró Augustus idejéből, kinek munkáját Justinus kivonatban adta. rühes.
rávigyáz részegít, római történetiró, ki a Trogus Pompejus terjedelmes történelrnéből egy Justinus néven ma is meglevő kivonatot készített, valószínűleg az Antoninus-ok kortársa. rühet
rávigyázás részegítő ital. római történetiró. rüpők
rávilágol részegség római tulajdonnevek. rút
rávisz részegség miatt római úrhölgyek hosszu és bő, lábig lemenő felső öltönye (a stola-n felül viselve), mi a férfiak togájának felelt meg; rút és elhanyagolt külseje van
ráz részegség. római vezetéknév rút külső
ráz, részegséget eláruló római vezetéknév a gens Cornelia-ban. rút oldaláról tekintve
ráz. részegségig való ivás római vezetéknév a gens Furia-ban; ismeretes C. Aculeo, nagy tekintetű jogtudós, L. Licinius Crassus barátja. ruta
rázás részegségre hajlandó római vezetéknév a gens Licinia-ban. ruta-
rázás, lebegtetés által tisztít részeiben római vezetéknév a gens Papia-ban. ruta.
rázás. részek egyenlősége római vezetéknév a gens Porciában, rutából való
rázkódás részekre bontás római vezetéknév a gens Sergiában rutából való.
rázkódik reszel római vezetéknév a gens Villiában. rutás
rázkódó reszel. római vezetéknév a Manlius nemzetségben. rutával becsinált
rázkódtatás reszelő római vezetéknév, rutával benőtt
rázó reszelőforgács v. por. római vezetéknév, a melyen ismeretesek: C. Pomponiua Gr., Ovidius barátja és Julius Gr., ismert gazdasági iró. rutával készített
rázó hideg reszelőpor római vezetéknév, pl. M. Aurelius Carinus, Carus császár fia. rútít
rázó láz reszelt, római vezetéknév. rútság
rázós ló. részeltet római vezetéknév: rúttá tesz
rázva megrongál részeltető adó római vezetéknév; rúttá tett
reá részeltető. római vezetéknév; így: L. Betuceus Bassus egy asculumbeli szónok. rútul
reá adta magát reszelve elvesz római vezetéknevek.

Legutóbbi keresések

vagy ?, a mellyel a könyvekben a gyanus helyeket szokták megjelölni. vad népek embertelen csordái szép v?r sajátlag valaki elől valamit elvesz, követi sajátlag ki-, felnövő, sajátlag elől reávarr orrhát házasság sajátlag elől saját értelemben csak férfiról saját nyereségét kerülő oroszl?sz nyöszörgés. nyárs. alapszik nyugtalansággal teljes nyomravezet? jel megfelelő? megesett és meg nem esett megerőltető munkával előhoz a toga öblös ráncozatja megenged, el-, megtűr; non ammette ritardo: nem tűr halasztást - sz; ho ammesso megdöngölt megbántott megbizás nem teljesítéseért való beperlés; megal?s marósság marhatenyésztés